Žáci nové pobočky vojenské střední školy v Sokolově zahájili studium

Dvacet sedm žáků dnes nastoupilo do prvního ročníku pobočky Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy MO v Sokolově. Slavnostního otevření nové vojenské třídy se zúčastnili mj. hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis, státní tajemník Ministerstva obrany Petr Vančura a brigádní generálka Lenka Šmerdová, poradkyně náčelníka Generálního štábu AČR.

Pobočka VSŠ a VOŠ MO zaměřená na obor Strojírenství se v Sokolově otevírá po několikaletém úsilí. Dvěma koly přijímacích zkoušek úspěšně prošlo 29 studentů, 27 pak nastoupilo na začátku září do Moravské Třebové, kde prošli adaptačním kurzem a obdrželi výstroj a další pomůcky.

„Jsem rád, že se nám společně s Karlovarským krajem a městem dnes v Sokolově podařilo spustit pilotní projekt a otevřít pobočku Vojenské střední školy. Přeji 27 žákyním a žákům prvního ročníku úspěšné studium,“ vzkázal ministr obrany Lubomír Metnar.

Podle státního tajemníka MO Petra Vančury k vojákům patří moderní výzbroj a technika. „Proto po vás jako absolventech bude vždy velká poptávka,“ řekl dnes v projevu. V podobném duchu se vyjádřila i brigádní generálka Lenka Šmerdová, podle níž si žáci vybrali správně: „Armáda nabízí stabilitu a zajímavé uplatnění, udělali jste dobře, že jste se rozhodli pro studium střední vojenské školy.“

Hejtman Petr Kubis pak ocenil, že se po třech letech podařilo vojenskou třídu v Sokolově otevřít a žákům řekl: „Jsme rádi, že vás tady máme.“

Pobočka Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy MO v Sokolově:

  • Poskytuje čtyřleté denní studium s maturitou, obor Strojírenství.
  • Vzdělání je zaměřeno na službu vojáka z povolání, absolventi najdou uplatnění u všech útvarů Armády ČR i složek Ozbrojených sil ČR.
  • Žáci zahájili školní rok 1. září v Moravské Třebové, kde 26. září složili slib. Do Sokolova se přesunuli 1. října.
  • Nejvíce přijatých žáků pochází z Plzeňského, Karlovarského a Ústeckého kraje, dále z Královéhradeckého a Jihočeského kraje a z Prahy.

autor: Jan Pejšek (článek převzat z army.cz)

img-0997.jpg img-13701.jpg img-13704.jpg