Nástup ke Dni válečných veteránů

Ve středu 11. listopadu 2020 v 11:00 hodin se v areálu Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy MO v Moravské Třebové uskutečnil nástup školy u příležitosti Dne válečných veteránů. Historie Dne válečných veteránů se váže k ukončení 1. světové války a připadá na datum 11. listopadu. Neodmyslitelným symbolem se stal rudý květ vlčího máku, barvy krve padlých.

S ohledem na přetrvávající pandemii a s ní spojená opatření byl letošní akt komorní. Zúčastnili se ho pouze přítomní vojáci z povolání. Při pietním aktu byly položeny květiny k památníku školy a proběhla minuta ticha k uctění památky padlých. Dále byl přečten rozkaz ministra obrany. Zde je jeho znění:

Rozkaz ministra obrany ke Dni válečných veteránů

Vojáci a vojákyně, zaměstnanci a zaměstnankyně!

Naše země se podobně jako celý svět potýká s dopady pandemie COVID-19. Mnozí z vás v tuto chvíli pomáháte v nemocnicích, domovech pro seniory, call centrech či na jiných místech, kde vás naši občané potřebují. Odvádíte skvělou práci a za to vám mnohokrát děkuji.

Ani v tomto náročném období ale nesmíme zapomínat na ty, kteří už mezi námi nejsou. Na naše předky, kteří v boji za svobodu položili své životy. Ale také na kolegy, co se nevrátili domů ze zahraničních operací.

Úcta k vojenským tradicím, československým legionářům, hrdinům 2. světové války i účastníkům novodobých misí je dnes nedílnou součástí armádního života.

Přesto má pro nás všechny Den válečných veteránů zcela jinou atmosféru. Je to možná tím, že se slaví po celém světě. Miliony lidí si připínají na klopy vlčí máky, zapalují svíčky za oběti válek, pořádají sbírky pro válečné veterány a účastní se bohoslužeb. A především si přejí, aby už nevypukl žádný další válečný konflikt. Ano, právě proto, přesně rok po konci 1. světové války, se začal tento den slavit. Aby už nebylo zbytečných obětí válek.

Bohužel poválečná realita byla nakonec jiná. Miliony lidí zahynuly za 2. světové války a spolu s nimi i tisícovky československých vojáků na východní a západní frontě. A bohužel své oběti má naše armáda i ve své novodobé historii z misí na Balkáně, Blízkém východě či Afghánistánu.

Také za ně dnes zapálíme svíčky. Kvůli koronaviru tak nemůžeme učinit obvyklým slavnostním nástupem a položením věnců. Mnohem podstatnější je, že na ně vzpomínáme upřímně a s úctou, kterou si tito hrdinové nepochybně zaslouží.

Připomínka Dne válečných veteránů může být inspirativní i v aktuální zdravotní krizi. Historie totiž ukázala, že díky jednotě a společné víře lze vybojovat ta největší vítězství. Budeme-li se této zásady držet, úspěšně zvládneme i současnou pandemii.

Přeji nám všem, ať se ve zdraví opět sejdeme, abychom mohli společně pokračovat v načatém díle – tedy v budování moderní a sebevědomé armády.

Lubomír Metnar
ministr obrany České republiky

p1110770.jpg p1110771.jpg p1110776.jpg p1110777.jpg p1110790.jpg p1110799.jpg p1110816.jpg