Zemřela patronka naší školy

Včera nás zasáhla zpráva o úmrtí patronky naší vojenské střední školy válečné veteránky plukovnice ve výslužbě Jarmily Halbrštátové.

Jejím odchodem ztrácíme nejen poslední účastnici bitvy u Sokolova v řadách vojáků 1. roty nadporučíka Otakara Jaroše, poslední pamětnici bojové cesty čs. vojenské jednotky z Buzuluku do Prahy, ale i ženu skromnou, avšak pevných morálních a životních zásad, válečnou veteránku, která ve svém poválečném životě v Moravské Třebové vždy projevovala zájem o dění ve vojenské střední škole. Zúčastňovala se besed s žáky školy, dokud jí to zdravotní stav dovoloval. Později, ať už doma ve svém bytě nebo v domově pro seniory, ráda přijímala návštěvy z naší školy. Jako válečná veteránka měla obzvlášť v lásce naše žákyně.

Bylo nám ctí, že i přes svůj zdravotní stav byla účastnicí slavnostního slibu našich prváků, že jsme paní plukovnici mohli být nablízku, pomáhat a potěšit našim skromným dílem.

Za své činy v letech 2. světové války, životní postoje, hrdost být vojákem nám zůstane příkladem. Všem, kdo jsme měli možnost a čest znát paní plukovnici Halbrštátovou, zůstane také v našich srdcích.

pplk. Ing. Viliam Beke

img-1275.jpg 08.jpg 10.jpg