Druhé přijímací řízení v době pandemie

V pondělí a v úterý 3. a 4. května 2021 proběhly řádné termíny přijímacího řízení. Již druhý rok se musela dodržovat stanovená epidemiologická opatření. Před branou se kolem sedmé hodinou ranní začali scházet uchazeči se svými rodinnými příslušníky. Doprovod do areálu školy neměl přístup, tudíž následovalo rozloučení a uchazeči vyrazili za svým cílem, kterým je přijetí na vybraný obor. V obou dnech přijelo celkem 449 uchazečů, z toho bylo 130 dívek. Zájem o naši školu se zvýšil, což nás velmi těší.

Letos byli uchazeči do učeben vpuštěni až po kontrole všech náležitostí včetně negativního antigenního testu. V prostorách areálu je navigovali zaměstnanci školy, aby šli nejkratší cestou na učebnu a zbytečně nebloudili po našem rozlehlém areálu.

Díky všem přijatým opatřením nedocházelo ke zmatkům a žáci rychle našli svoji učebnu. Nezbývalo než se pohodlně usadit a zaměřit své myšlenky nejprve na test z matematiky a poté z českého jazyka. Testy jsme využili jednotné od Centra zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT). I letos bohužel byla zrušena školní část – běh na 1km a šplh pro dívky, pro chlapce shyb na hrazdě.

Pro školní rok 2021/22 přijímáme maximálně 96 žáků na obor vojenské lyceum, 32 žáků na obor elektrotechnika a 30 žáků pro obor strojírenství, který je v Sokolově. Velitel školy k přijímacímu řízení řekl: “Tento rok je to pro uchazeče ještě složitější, neboť strávili na distanční výuce větší část školního roku. I tak pevně věřím, že se nám všechny obory studia podaří naplnit.“

Všichni uchazeči zvládli více či méně úspěšně svůj první krok ke vstupu na naší školu. Nyní již zbývá jen čekat do 21. května, kdy škola zveřejní výsledky přijímacího řízení.

Lucie Vašáková

p1110883.jpg p1110886.jpg p1110890.jpg p1110893.jpg p1110902.jpg p1110912.jpg p1110913.jpg p1110941.jpg p1110946.jpg