První 3 dny ve škole

Ve středu 1. září 2021 nastoupilo 150 nováčků do prvního ročníku. Letos již podruhé i na obor strojírenství, který je na pobočce v Sokolově. První školní den a adaptační proces však pro všechny začal v Moravské Třebové. Příjezd do školy byl stanoven do devíti hodin. Na „bráně“ se rodiče rozloučili se svým dítkem, které si převzali instruktoři, což jsou vybraní žáci 3. ročníků. Vstup do areálu rodičům nebyl umožněn. Instruktoři jsou průvodci nováčků a ti se na ně mohou obrátit s jakoukoliv prosbou nebo dotazem.

První kroky vedli k připraveným stanům, kde proběhlo testování, případně předložili certifikát o očkování či prodělané nemoci. Cesta pokračovala na Domov mládeže, kde odevzdali vyplněné formuláře a vyzvedli si první výstrojní materiál. Dále je čekalo ubytování na pokojích a prohlídka areálu školy. Následuje návštěva ošetřovny a výdej dalšího materiálu. Materiál dostávají postupně, začíná se sportovním vybavením, poté následuje stejnokroj vzor 95 tzv. „ maskáče“ a jako poslední stejnokroj vzor 97. Nezbytnou součástí prvních dní ve škole je i úprava účesu.

Pro rodiče prváků bylo v sále Na Písku nachystáno setkání, kde jim bylo představeno velení školy, třídní učitelé, velitelé čet a další zástupci školy, se kterými budou komunikovat. Dozvěděli se informace o fungování školy a další podrobnosti, které jsou potřebné. Samozřejmě byl i prostor pro dotazy.

Stávající žáci školy přijeli již tradičně večer před prvním školním dnem. Nástup provázela hygienická opatření, která souvisejí s probíhající pandemií a proběhlo i nezbytné testování nebo prokázání bezinfekčnosti.

Ve čtvrtek 2. září zažili svůj první slavnostní nástup na naší škole. Nástup se konal k zahájení výuky. Během nástupu byla vyvěšena státní vlajka a ohodnoceni žáci, kteří v červenci reprezentovali školu na mezinárodní soutěži. Zástupce velitele i náčelník štábu všechny žáky přivítali a popřáli hodně studijních úspěchů. Po nástupu pokračovali „prváci“ s instruktory v pořadové přípravě a další zaměstnání. Ostatní ročníky již zasedly do lavic.

Žáky pak čeká ještě v dalším týdnu adaptační proces mimo areál školy, kde se upevní kolektivy jednotlivých čet a dojde k seznámení a navázání kamarádství. Po návratu je čeká učení, a to jak ve školních lavicích, tak na cvičišti školy.

Asi nejdůležitější informací pro rodiče bylo, že slavnostní slib proběhne 24. září 2021 od 10:00 na náměstí T. G. Masaryka v Moravské Třebové, kde vyslovením „tak slibuji“ uzavřou noví žáci první měsíc pobytu ve škole.

Lucie Vašáková

p1120522.jpg p1120530.jpg p1120532.jpg p1120535.jpg p1120537.jpg p1120546.jpg p1120549.jpg p1120555.jpg p1120556.jpg p1120562.jpg p1120566.jpg p1120569.jpg p1120579.jpg p1120580.jpg p1120590.jpg p1120604.jpg p1120615.jpg p1120617.jpg p1120625.jpg p1120627.jpg p1120633.jpg p1120636.jpg p1120639.jpg p1120640.jpg