I v září byl „velký" pátek

V pátek 24. září 2021 jsme se po roční pauze opět sešli na náměstí v Moravské Třebové. Po dlažbě náměstí napochodovali žáci celé školy, včetně pobočky Sokolov, aby byli součástí tradičního slavnostního slibu žáků 1. ročníku, letos poprvé i žáci partnerské Vojenské střední školy Károly Kratochvil v Debrecenu. Přítomnost významných hostů podtrhla důležitost dne.

Za touto „třešničkou na dortu“ jsou 4 týdny práce instruktorů, velitelů čet a samozřejmě prváčků, aby zvládli svoji premiéru. Ještě ve čtvrtek si vyzkoušeli na generálním nácviku, jak vše bude vypadat, aby pátek byl dokonalý. V letošním roce skládalo slib 150 žáků.

Program svátečního dne začal v areálu školy, kde jsme pietním aktem, uctili památku obětí první a druhé světové války a zahraničních misí. Po skončení proběhl přesun jednotek v čele s vojenskou hudbou na ulici Bránská, kde vyčkaly na povel k napochodování na náměstí T. G. Masaryka. S úderem 10:00, na radničních hodinách, zahájila brigádní generálka Lenka Šmerdová s velitelem školy přehlídku nastoupených jednotek.

Po představení a proslovech hostů následovalo předání patronství nad prvním ročníkem. Patronem letošního ročníku se stal prap. Lukáš Hirka. Prožije s žáky celé 4. roky studia a během té doby jim bude mentorem a vzorem a věříme, že i kamarádem. Vznik této nové tradice podpořil náčelník generálního štábu AČR a vrchní praporčík AČR.

Nastal samotný slib žáků, který z tribuny četl žák Filip Skála a nastala ta chvíle, kdy náměstím znělo sborové „Tak slibujeme.“ Na blízkých žáků bylo vidět hrdost a dojetí. Po státní hymně následoval slavnostní pochod s přeletem transportního vrtulníku, který celý program uzavřel. Ještě návrat jednotek do školy a pak páteční odjezd domů.

Hosté v čele s velitelem školy se přesunuli ještě k nově zbudované dráze NATO, kterou mimo jiné budou žáci využívat při vojenské profesní přípravě. Velitel společně s kpt. Smutkem přestřihli pásku a proběhla ukázka zdolání celé dráhy.

Slavnostní dopoledne provázelo větrné počasí. Velitel školy popřál žákům: „Přeji vám, žákům 1. ročníků, abyste se mezi námi cítili dobře a svými studijními úspěchy postupně převzali štafetu vašich starších spolužáků. Mnozí z nich se vám svým úsilím a výsledky studia mohou stát příkladem i vzorem.“

Rádi bychom touto cestou poděkovali za hladký průběh slavnostního slibu Policii ČR, Městské policii, Technickým službám Moravská Třebová a za dlouhodobou spolupráci městu Moravská Třebová.

Lucie Vašáková, DiS.

dsc-0627.jpg dsc-0651.jpg dsc-0675.jpg dsc-0749.jpg dsc-0820.jpg dsc-0891.jpg dsc-0916.jpg dsc-0925.jpg dsc-0942.jpg dsc-1025.jpg dsc-1088.jpg dsc-1097.jpg dsc-1117.jpg dsc-1134.jpg