Projektový den mimo školu

Ve dnech 29. a 30. září 2021 se uskutečnily dva projektové dny mimo školu, během kterých celkem 81 žáků druhého ročníku navštívilo Vojenské muzeum v Králíkách a pevnost Hůrka.

Téma projektového dne bylo zaměřeno na předmnichovské události roku 1938 a na budování obranných systémů v pohraničí ve 2. polovině 30. let 20. století, což je téma, které spadá do výuky dějepisu ve druhém ročníku. Samotný projektový den byl rozdělen na tři části. V první části si žáci prošli samotným Vojenským muzeem, ve druhé se přesunuli na valníku PV3S M2 k Dělostřelecké tvrzi Hůrka a poté následovala prohlídka samotné tvrze a rozsáhlých podzemních prostor velké části pevnostního komplexu.

Projektový den, který je jednou z mnoha aktivit projektu Šablony II, Moderní formy výuky na vojenské škole, byl připravován s velkým předstihem již od února 2020. Původně měl být realizován 28. 5. 2020, poté 8. 10. 2020. Vždy ale vlivem epidemiologické situace a následným uzavřením středních škol k realizaci projektového dne v těchto původně plánovaných termínech nedošlo, a tak proběhl až 29. 9. a další pak 30. 9. 2021.

Díky projektovému dni měli žáci jedinečnou příležitost navštívit místa, která jsou úzce spjata s vypjatými událostmi roku 1938 a jsou tak i jedním ze symbolů tohoto období. Prožitek z těchto míst umocnil i velmi poutavý výklad odborníka z praxe - průvodce. Zajímavým obohacením programu pak byl vlastní přesun na PV3S M2.

Projektový den byl jak žáky, tak i pedagogy příjemným a hlavně přínosným zpestřením běžné výuky, kdy žáci měli možnost opustit své lavice a navštívit a projít si místa, o kterých by v hodinách pouze slyšeli. Tento prožitek v nich bezesporu zanechá daleko hlubší stopu, než by tomu bylo u běžného výkladu.

Mgr. Josef Kučera

img-4503.jpg img-4504.jpg ikbz8272.jpg img-4505.jpg img-4506.jpg img-4507.jpg img-4508.jpg mqqj3156.jpg hkbe3383.jpg sfom1862.jpg atgc0507.jpg img-4509.jpg img-4510.jpg img-4513.jpg twcj6964.jpg