Den otevřených dveří trochu jinak

V pátek 5. listopadu 2021 i přes zvýšená epidemiologická opatření prošlo branou školy přes 550 návštěvníků. Těší nás, že zájem o studium na naší škole je stále velký.

Jelikož chceme, aby návštěvníci viděli, co nejvíce ze školy a dozvěděli se všechny potřebné informace a zároveň jsme dodržovali nařízení MZČR a hlavní hygieničky AČR, pojali jsme tento den trochu jinak.

Před vstupem do areálu proběhla kontrola bezinfekčnosti. Poté se vytvořila skupinka cca 20 návštěvníků, kdy bylo doporučeno zájemce + jeden zástupce, které byl přidělen žák 3. ročníku jako průvodce po areálu, a zároveň odpovídal i na zvídavé dotazy během celé prohlídky. Základní důležité informace podal podplukovník Břetislav Štěpánek, který všechny i přivítal. V pětiminutových rozestupech pak skupinky chodily po areálu jak ve venkovních, tak ve vnitřních prostorech školy. Celá trasa zabrala cca hodinu a zájemce viděl opravdu vše, co škola nabízí. Jak prozradila jedna ze žákyň: „Nejčastěji chtějí vědět, jaký je režim a zajímají je střelby a přežití, prostě ta vojenská část.“ Součástí byla i ukázka MUSADO a zdolání dráhy NATO v režii žáků.

I letos nabízíme tři obory studia, vojenské lyceum a elektrotechniku v Moravské Třebové a strojírenství v pobočce Sokolov. Nejvíce dotazů je vždy k příjímacímu řízení a úspěšnosti. Státní část je jednotná pro celou republiku. Naším specifikem je test tělesné připravenosti. Chlapci i dívky absolvují běh na 1000 metrů a podle pohlaví shyby nebo šplh na tyči.

Na pobočce Sokolov již mají také svůj první den otevřených dveří za sebou. Jak probíhá studium na vojenské škole, zde zájemcům přiblížili vybraní žáci druhého ročníku. Další možnost získat informace o studiu strojírenství na pobočce v Sokolově bude 13. ledna 2022.

V Moravské Třebové nás čekají ještě dva dny otevřených dveří, a to 10. 12. 2021 a 7. 1. 2022. Pro všechny je přehledně zpracována základní prezentace zde.

Lucie Vašáková, DiS.

01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg 06.jpg 07.jpg 08.jpg