Vojenský pochod žáků

Ve státní svátek Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne studentstva provedlo 39 žáků a 4 vojáci 1. roty a 160 žáků a 5 vojáků z 2. roty vojenský pochod pod velením náčelníka štábu pplk. Viliama Bekeho. Zámyslem tohoto vojenského pochodu je založení tradice budoucích vojenských pochodů (memoriálů) organizovaných VSŠ a VOŠ MO ve spolupráci s ČsOL především pro žáky a příslušníky stálého stavu školy. Tento pochod připomene více než 350 kilometrový pochod příslušníků 1. čs. samostatného polního praporu v SSSR z prostoru obce Valujki do Charkova a posléze do prostoru svého prvního bojového nasazení u Sokolova.

Každá rota měla stanovenou vlastní trasu pochodu, která byla vytyčená s průchozím bodem kolem Partyzánského památníku u obce Přední Arnoštov. Zde byli žáci seznámeni s osudem výsadku Gustava Schneidera. V rámci krátkého pietního aktu také položili věnec.

Pro první ročník pochodu byla zvolena trasa s délkou asi 23 kilometrů.

nprap. Stanislav Smital

01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg 06.jpg 07.jpg 08.jpg 09.jpg 10.jpg 11.jpg