Návštěva praporčické školy VA Vyškov

Dne 7. dubna 2022 se 22 žáků zúčastnilo vzdělávací akce v rámci projektu EU Šablony – Moderní formy výuky na vojenské škole ve VA Vyškov. Celou akci zabezpečoval Úsek karierové přípravy poddůstojníků a praporčíků odboru profesní přípravy Velitelství VA Vyškov. Žáci měli tak jedinečnou možnost nahlédnout do historie vzniku 1. republiky a období do 2. světové války. Štábní praporčík Zaorálek zvolil neotřelou formu prezentace, kterou naše žáky dokázal zaujmout a nadchnout.

V druhé části nahlédli žáci do muzea a Síně tradic. V prostorách muzea tak mohli názorně vidět vše, co jim bylo dříve předáno pouze ústně. Za zmínku stojí například válečné uniformy, historické zbraně a fotografie ze života jednotek.

Závěrem mohli žáci zhlédnout expozici věnovanou prvorepublikovému opevnění.

Děkujeme št. prap. Zaorálkovi a panu Pliešovskému za čas, který našim žákům věnovali.

npor. Mgr. Michaela Macounová

01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg