Téměř normální přijímačky

V úterý a ve středu 12. a 13. dubna 2022 proběhly řádné termíny přijímacího řízení. Před branou se kolem sedmé hodiny ranní začali scházet uchazeči se svými rodinnými příslušníky. Doprovod do areálu školy neměl přístup, tudíž následovalo rozloučení a uchazeči vyrazili za svým cílem, kterým je přijetí na vybraný obor. V obou dnech přijelo celkem 378 uchazečů, z toho bylo 106 dívek. Zájem o naši školu nás velmi těší. V letošním roce máme 25 uchazečů, kteří budou vykonávat, celé nebo jen část, přijímacího řízení ze zdravotních důvodů v náhradním termínu.

V prostorách areálu uchazeče navigovali žáci školy, aby šli nejkratší cestou na učební blok a nebloudili po našem rozlehlém areálu. Zde našel uchazeč na vyvěšeném seznamu své jméno s přidělenou učebnou. S nalezením přidělené učebny pomáhali pedagogičtí pracovníci. Již zbývalo jen pohodlně se usadit a zaměřit své myšlenky nejprve na test z matematiky a poté z českého jazyka. I letos žáci absolvovali jednotné testy od Centra zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT).

Po dvouleté pauze se letos vrátila školní část přijímacího řízení. Po dokončení vědomostní části se uchazeči přesunuli na stadion, kde je čekal běh na 1 km. I přes trénink měli někteří uchazeči problém dodržet stanovené časové limity. Tělesné přezkoušení zhodnotil major Tatalák slovy: „Čekali jsme horší výsledky. Jsem mile překvapen připraveností uchazečů, zejména oboru Vojenské lyceum.“

Pro školní rok 2022/23 přijímáme maximálně 96 žáků na obor vojenské lyceum, 32 žáků na obor elektrotechnika a 28 žáků pro obor strojírenství, který je v Sokolově.

Všichni uchazeči zvládli více či méně úspěšně svůj první krok ke vstupu na naší školu. Nyní již zbývá jen čekat do 2. května, kdy škola zveřejní výsledky přijímacího řízení.

npor. Mgr. Michaela Macounová

p1130327.jpg p1130329.jpg p1130339.jpg p1130369.jpg p1130393.jpg p1130403.jpg p1130404.jpg p1130436.jpg p1130446.jpg p1130451.jpg