Vojenskou střední školu a Vyšší odbornou školu Ministerstva obrany nově povede plukovník Milan Kalina

Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany má nového velitele. Ve středu tuto funkci včetně bojového praporu školy během slavnostního ceremoniálu přijal z rukou ministryně obrany Jany Černochové plukovník generálního štábu Milan Kalina, který nahradil odcházejícího velitele, plukovníka generálního štábu Zdeňka Macháčka. Ministryně obrany zároveň pogratulovala úspěšným absolventům ke složení maturitní zkoušky a ocenila školu za zvládnutí výuky v době pandemie.

„Online výuka přirozeně nemohla být stejně plnohodnotná jako ta prezenční, i když zdejší učitelé dělali pro vaši přípravu maximum,“ řekla absolventům ministryně Černochová s tím, že gratuluje všem, kteří i přes komplikace posledních let zvládli školu dokončit a složit maturitní zkoušku.

Celkem k maturitě letos přistoupilo 76 studentů denního a 30 kombinovaného studia, přičemž zkoušku úspěšně složilo 56 studentů z denního studia a 6 z kombinovaného. Aktuálně má škola i s maturanty 523 žáků a studentů, z toho cca 23 % děvčat. Průměrně 80 % absolventů odchází k útvarům AČR, nebo pokračují ve studiu na Univerzitě obrany.

V rámci návštěvy ministryně obrany proběhl též slavnostní ceremoniál, během něhož došlo k předání velení a bojového praporu školy novému řediteli. „Pan plukovník generálního štábu Zdeněk Macháček se zasloužil o skvělé renomé této školy a ráda bych mu poděkovala nejen za práci pro školu, ale za vše, co během 40 let v armádě udělal. Věřím, že jeho nástupce plukovník generálního štábu Milan Kalina bude v započatém díle pokračovat,“ uvedla ministryně a dodala, že doufá. že s plukovníkem Macháčkem bude resort obrany nadále spolupracovat na projektech souvisejících s POKOS, tj. přípravou občanů k obraně státu.

Odcházející velitel Zdeněk Macháček působil na škole od roku 2007. Napřed zastával funkci náčelníka štábu školy a od roku 2013 na škole působil jako její velitel. Nastupující velitel Milan Kalina přichází z pozice velitele 13. dělostřeleckého pluku.

Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany je jedinou střední školou svého druhu v České republice. Škola primárně připravuje své žáky na dlouhodobou službu vojenského profesionála. Škola má zároveň od roku 2020 pobočku v Sokolově na Karlovarsku, která přinesla do regionu další možnosti odborného vzdělávání i pracovního uplatnění a zároveň znamenala rozšíření možnosti vojenského vzdělávání v dalším kraji. V září 2022 v Moravské Třebové oslaví 87. výročí vzniku vojenského středního školství.

Škola nabízí vzdělání ve třech středoškolských oborech, jimiž jsou vojenské lyceum se zaměřením na pozemní síly, elektrotechnika zaměřená na vzdušné síly a strojírenství specializované rovněž na vzdušné síly. Oblast strojírenství má na starosti zmíněná pobočka v Sokolově. Pro zájemce se středoškolským vzděláním ukončeným maturitní zkouškou se nabízí vyšší odborné vzdělání v oboru Ochrana vojsk a obyvatelstva.

Jiří Táborský, army.cz

krátké video z ceremoniálu, autor: Pavel Křemen, army.cz

mt-5774.jpg mt-5802.jpg mt-5849.jpg mt-5883.jpg mt-5892.jpg mt-5908.jpg mt-5950.jpg mt-5955.jpg mt-6112.jpg mt-6136.jpg