Dětský den ve Starém Sedle

Dne 4. června 2022 se v obci Staré Sedlo konal dětský den. Žáci a zaměstnanci pobočky Sokolov se podíleli na přípravách a průběhu celé akce. I když akci zahájil silný déšť, vše se vydařilo a děti odcházely s úsměvem na rtech.

Pro účastníky bylo připraveno několik stanovišť, kde se plnily různé úkoly. Čtyři zastavení připravili právě naši žáci. Na prvním stanovišti si nejen děti, ale i dospělí, mohli v leže vyzkoušet střelbu na terč. Na druhém žáci prvního ročníku předvedli ukázku boje z blízka. Třetí stanoviště bylo pro nejmenší návštěvníky - skládání puzzle s vojenskou tématikou. A na našem posledním stanovišti byla možnost vyzkoušet vysílačky. Jako odměna byly připraveny drobné upomínkové předměty a sladkosti.

Věříme, že další rok se budeme moct opět zúčastnit a do budoucna navážeme spolupráci mezi obcí Staré Sedlo a naší školou.

Šárka Pitrmocová

img-1121.jpg img-1091.jpg img-1102.jpg img-1105.jpg img-1128.jpg img-1130.jpg