inzerce inzerce Školní průkaz ISIC
informace + žádost o vystavení

slib žáků slib žáků
programprogram

upozorněníupozornění Z technických důvodů budou tyto stránky ve čtvrtek 7. července dočasně nedostupné.

přijat nepřijat Výsledky 2. kola přijímacího řízení konaného dne 30. 5. 2022:
obor vzdělávání 23-41-M/01 Strojírenství

Aktuality ze života školy

Aktualita

Žáci 1. ročníku vojenské střední školy slavnostně složili slib. Příští rok se škola rozšíří o nový IT obor.

Sto čtyřicet šest žáků prvního ročníku Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany v pátek 23. září 2022 v Moravské Třebové na náměstí T. G. Masaryka složilo slavnostní slib. Jediná vojenská střední škola v České republice má kromě Moravské Třebové pobočku ještě v Sokolově a příští školní rok plánuje rozšířit počet studijních oborů. Slavnostnímu aktu předcházelo uctění památky obětí obou světových válek i zahraničních… (LV, 2.10.2022) více >>


Aktualita

Dny NATO v Ostravě a Dny Vzdušných sil AČR 2022

Ve dnech 17. – 18. září 2022 se na bezproblémovém průběhu této největší bezpečnostní show v Evropě již tradičně podíleli vojáci z povolání a žáci naší školy. V počtu přesahujícím číslo 150 jsme zabezpečovali spolu s Policii České republiky bezpečný průběh vně areálu a v koordinaci s Armádou České republiky jsme dohlíželi na statické i dynamické ukázky letadel a pozemní techniky. Naše škola měla v areálu umístěn propagační stánek, kde se mohli zájemci o studium přímo od žáků školy dozvědět… (SS, 1.10.2022) více >>


Aktualita

Stmelování ve Svratouchu

V období od 7. září do 16. září se na Vysočinu do stanové základny postupně přesunuly kolektivy žáků prvního ročníku včetně svých třídních učitelů a velitelů čet. Programově velmi bohaté dva dny připravili pracovníci SVČ Tramtáryje ze Svitav. Prostřednictvím týmových a taktických her se nováčci blíže seznámili mezi sebou. Cílem byl nejen rozvoj komunikačních dovedností, přístup ke společnému řešení problému a následná spolupráce ve třídě, ale i odpovědnost za splnění úkolu. Tvořila se nová přátelství, nechyběly… (ST, 30.9.2022) více >>


Aktualita

Exkurze na místech Bitvy tří císařů

Dne 15. září 2022 dostaly čety C2C a E4A s pedagogickým dohledem možnost podniknout exkurzi do prostor Bitvy u Slavkova a zhlédnout památná a významná místa této v dějinách nepřehlédnutelné historické události, která se odehrála 2. prosince roku 1815. Průvodcem touto lokalitou a vypravěčem o průběhu samotné bitvy a s ní spojených událostí jim byl jeden z pedagogů působících na Univerzitě obrany, Mgr. Bc. Tomáš Řepa, Ph.D. z katedry Teorie vojenství, který svým velmi působivým výkladem… (VB, 18.9.2022) více >>


Aktualita

Pietní akt v Ležákách

19. černa 2022 se v obci Ležáky konal pietní akt při příležitosti 80.v výročí vyhlazení osady Ležáky. Za Vojenskou střední školu a Vyšší odbornou školu MO se zúčastnilo 19v žáků 2.v školní roty pod velením majora Rajje. Součástí pietního aktu byla mše svatá před muzeem Památníku Ležáky. Poté následovalo kladení věnců. Společný věnec školy a Jednoty ČsOL Moravská Třebová položili náčelník štábu podplukovník Viliam Beke spolu s bývalým velitelem školy plukovníkem gšt. Zdeňkem Macháčkem u památníku… (VB, 24.6.2022) více >>


Aktualita

Soustředění v sebeobraně

Ve dnech 16. – 20. května odjelo 36 žáků 2. školní roty spolu s nadrotmistrem Maříkem do srubového táboru Potštát, kde se pod vedením instruktorů boje zblízka AČR účastnili výcviku sebeobrany. První den dopoledne proběhlo ubytování žáků ve srubovém táboru a následovalo poučení bezpečnosti v rámci výcviku. Od 14:00 hodin byl zahájen výcvik. Žáci byli rozděleni do skupin po 6 - 8 lidech. Každá skupinka cvičila individuálně s trenérem jiné dovednosti. Ve večerních hodinách probíhaly přednášky na téma… (MM, 24.6.2022) více >>