Zákaz vstupu do areálu školy všem osobám s příznaky infekčního respiračního onemocnění.

Škola nyní funguje ve zvýšeném zdravotnickém dozoru.
Co to znamená zde.  Celé nařízení zde.

informace den otevřených dveří Den otevřených dveři 10. prosince se nekoná.
informace o studiu: leták  příručka

kdo o čem rozhoduje

Kdo o čem rozhoduje

Jako vojenská škola spadáme pod hlavní hygieničku AČR (HH AČR), která pro ministerstvo obrany vydává svá nařízení. Aktuálně platné naleznete na našem webu.
HH AČR také nařizuje karanténu žáků. Opravdu tak nečiní velitel školy, jak je z došlé korespondence patrné, že si rodiče myslí. Očkovaní žáci jdou do karantény, protože nelze zabezpečit režim zvýšeného zdravotnického dozoru, který vyžaduje HH AČR, kdy je zákaz účasti na hromadných poradách, školeních (výuce).
Děkujeme valné většině rodičů a žáků, kteří toto nařízení respektují a nemají s nim problém. S ostatními komunikujeme.

inzerce VSŠ a VOŠ MO přijme učitele
s aprobací fyzika - chemie (matematika) nebo matematika - chemie, viz inzerce.

inzerce VSŠ a VOŠ MO přijme
vojáky z povolání
viz inzerce.

Aktuality ze života školy

Aktualita

Vojenský pochod žáků

Ve státní svátek Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne studentstva provedlo 39 žáků a 4 vojáci 1. roty a 160 žáků a 5 vojáků z 2. roty vojenský pochod pod velením náčelníka štábu pplk. Viliama Bekeho. Zámyslem tohoto vojenského pochodu je založení tradice budoucích vojenských pochodů (memoriálů) organizovaných VSŠ a VOŠ MO ve spolupráci s ČsOL především pro žáky a příslušníky stálého stavu školy. Tento pochod připomene více než 350 kilometrový pochod příslušníků 1. čs.… (SS, 20.11.2021) více >>


Aktualita

Den otevřených dveří trochu jinak

V pátek 5. listopadu 2021 i přes zvýšená epidemiologická opatření prošlo branou školy přes 550 návštěvníků. Těší nás, že zájem o studium na naší škole je stále velký. Jelikož chceme, aby návštěvníci viděli, co nejvíce ze školy a dozvěděli se všechny potřebné informace a zároveň jsme dodržovali nařízení MZČR a hlavní hygieničky AČR, pojali jsme tento den trochu jinak. Před vstupem do areálu proběhla kontrola bezinfekčnosti. Poté se vytvořila skupinka cca 20 návštěvníků, kdy bylo doporučeno zájemce + jeden zástupce, které… (LV, 9.11.2021) více >>


Aktualita

Komplexní výcvik 4. ročníku

Od 4. do 15. října 2021 absolvovali žáci čtvrtých ročníků vojenského lycea výcvik ve VVP Libavá, kde si prakticky procvičili znalosti a dovednosti získané v předcházejících letech studia. Vše začalo samotnou výstavbou stanového tábora dle hesla „Jak si voják ustele, tak si lehne“. Následující dny byly věnovány opakování dovedností jednotlivce získaných v průběhu studia, kdy značná část úsilí instruktorů byla věnována manipulaci se zbraněmi, topografické, zdravotní, chemické a hlavně taktické… (SS, 20.10.2021) více >>


Aktualita

IDET 2021

VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové ve dnech 7. a 8. října 2021 zorganizovala pro některé své žáky 2. a 3. ročníku návštěvu brněnského výstaviště, kde se konal mezinárodní veletrh obranné a bezpečnostní techniky IDET 2021. Nejen nejnovější technika a technologie, ale i osobní kontakt s příslušníky ozbrojených složek České republiky byly hlavním benefitem této návštěvy. Návštěvníky na výstavišti čekaly tři oblasti: stacionární ukázka techniky, stánky jednotlivých firem prezentující jejich činnost, výrobky či služby… (PŠ, 11.10.2021) více >>


Aktualita

Transfúzní služba v Šumperku byla v obležení budoucích vojáků. Téměř 40 jich najednou dorazilo darovat krev.

Na pomoc při stabilizaci krevních zásob ve zdravotnických zařízeních přijeli v pátek 1. října 2021 studenti Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany z Moravské Třebové na odběry do transfúzní služby v Šumperku. Darovat nejcennější tekutinu se rozhodlo téměř 40 studentů. „Máme radost vždy, když se aktivně přihlásí tolik studentů. Velmi si ceníme úžasného přístupu Vojenské střední školy… (OK, 7.10.2021) více >>


Aktualita

Program maďarské delegace z Debrecenu očima doprovázejících učitelů

Od pondělí 20. 9. do pátku 24. 9. jsme hostili delegaci z partnerské školy v Debrecenu. Každoročně dochází k oboustranným výměnným pobytům. Pro žáky je připraven bohatý program, aby si odvezli co nejvíce zážitků. Příjezd proběhl v odpoledních hodinách. Navečer si žáci prohlédli krásy města Moravská Třebová. Hlavní program začal v úterý ráno vztyčením státních vlajek. Poté si žáky převzali učitelé vojenské profesní… (PS+PJ, 6.10.2021) více >>