upozorněníupozornění Z důvodu technických prací je aktuálně nedostupný
e-learningový systém Moodle.

přijat nepřijat Výsledky 2. kola přijímacího řízení konaného dne 30. 5. 2022:
obor vzdělávání 23-41-M/01 Strojírenství

ukonceni testování ukonceni testování Zrušení povinného testování od 19. února 2022
informace

inzerce VSŠ a VOŠ MO přijme pro pobočku v Sokolově
psychologa viz nabídka
a produkčního, programového a kulturně výchovného pracovníka viz nabídka.

Aktuality ze života školy

Aktualita

Pietní akt v Ležákách

19. černa 2022 se v obci Ležáky konal pietní akt při příležitosti 80.v výročí vyhlazení osady Ležáky. Za Vojenskou střední školu a Vyšší odbornou školu MO se zúčastnilo 19v žáků 2.v školní roty pod velením majora Rajje. Součástí pietního aktu byla mše svatá před muzeem Památníku Ležáky. Poté následovalo kladení věnců. Společný věnec školy a Jednoty ČsOL Moravská Třebová položili náčelník štábu podplukovník Viliam Beke spolu s bývalým velitelem školy plukovníkem gšt. Zdeňkem Macháčkem u památníku… (VB, 24.6.2022) více >>


Aktualita

Soustředění v sebeobraně

Ve dnech 16. – 20. května odjelo 36 žáků 2. školní roty spolu s nadrotmistrem Maříkem do srubového táboru Potštát, kde se pod vedením instruktorů boje zblízka AČR účastnili výcviku sebeobrany. První den dopoledne proběhlo ubytování žáků ve srubovém táboru a následovalo poučení bezpečnosti v rámci výcviku. Od 14:00 hodin byl zahájen výcvik. Žáci byli rozděleni do skupin po 6 - 8 lidech. Každá skupinka cvičila individuálně s trenérem jiné dovednosti. Ve večerních hodinách probíhaly přednášky na téma… (MM, 24.6.2022) více >>


Aktualita

Žáci VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové předvedli MUSADO pro veřejnost v Ostravě

Dne 11. června 2022 se v areálu hornického muzea Landek Park v Ostravě po dvouleté přestávce uskutečnil Army Family Day 2022. Jedná se o tradiční akci pro širokou veřejnost pořádanou Krajským vojenským velitelstvím Ostrava ve spolupráci s městem Ostrava. Tisíce návštěvníků měli možnost shlédnout jak statické ukázky obrněné techniky AČR, tak i dynamické ukázky např. Lezecké skupiny HZS, jízdního oddílu Městské policie Ostrava… (RP, 21.6.2022) více >>


Aktualita

Ocenění žáka Martina Krejbicha

Dne 13. června 2022 město Sokolov předávalo ocenění pro nejlepší žáky ze základních a středních škol za mimořádné studijní výsledky ve školním roce 2021/2022, reprezentaci školy či mimoškolní aktivity a úspěchy v osobním růstu. Mezi oceněnými byl i žák Vojenské střední školy z pobočky Sokolov Martin KREJBICH. Ocenění převzal od starostky města Sokolov Renaty Oulehlové za vynikající studijní výsledky, za reprezentaci školy na různých akcích pořádaných nejen městem Sokolov, i za úspěchy ve sportu… (ŠP, 16.6.2022) více >>


Aktualita

Dětský den ve Starém Sedle

Dne 4. června 2022 se v obci Staré Sedlo konal dětský den. Žáci a zaměstnanci pobočky Sokolov se podíleli na přípravách a průběhu celé akce. I když akci zahájil silný déšť, vše se vydařilo a děti odcházely s úsměvem na rtech. Pro účastníky bylo připraveno několik stanovišť, kde se plnily různé úkoly. Čtyři zastavení připravili právě naši žáci. Na prvním stanovišti si nejen děti, ale i dospělí, mohli v leže vyzkoušet střelbu na terč. Na druhém žáci prvního ročníku předvedli ukázku boje z blízka. Třetí stanoviště bylo… (ŠP, 16.6.2022) více >>


Aktualita

Vojenskou střední školu a Vyšší odbornou školu Ministerstva obrany nově povede plukovník Milan Kalina

Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany má nového velitele. Ve středu tuto funkci včetně bojového praporu školy během slavnostního ceremoniálu přijal z rukou ministryně obrany Jany Černochové plukovník generálního štábu Milan Kalina, který nahradil odcházejícího velitele, plukovníka generálního štábu Zdeňka Macháčka. Ministryně obrany zároveň pogratulovala úspěšným absolventům ke složení… (army.cz, 7.6.2022) více >>