Počítačové kurzy ECDLECDL-text.gif

Naše škola pořádá pro příslušníky Armády ČR přípravné kurzy ECDL a všem zájemcům (i mimo AČR) nabízí možnost akreditovaného otestování počítačové gramotnosti dle konceptu ECDL a získání ECDL Certifikátu.

Základní informace o konceptu ECDL

Řidičák na počítačECDL (European Computer Driving Licence neboli „řidičák na počítač“) je mezinárodně uznávanou kvalifikací v oblasti informačních technologií. ECDL Certifikát, doporučený a používaný v rámci Evropské unie jako standard počítačové vzdělanosti, deklaruje, že jeho držitel úspěšně absolvoval mezinárodní standardizované testy a aktivně zvládá základní praktické dovednosti při práci s počítačem (více např. na www.ecdl.cz). Systém certifikací ECDL je také součástí dokumentu „Státní informační a komunikační politika“ schváleného vládou ČR usnesením č. 265 ze dne 24. března 2004.

ECDL CertifikátNáplň kurzů a následných ECDL testů vychází z metodiky projektu ECDL Core (dokument Sylabus 5.0) a je rozdělena do 7 modulů:
M1 - Základní pojmy informačních technologií (teorie)
M2 - Práce s počítačem a správa souborů (MS Windows)
M3 - Textový editor (MS Word)
M4 - Tabulkový kalkulátor (MS Excel)
M5 - Databáze (MS Access)
M6 - Prezentace (MS PowerPoint)
M7 - Služby informačních sítí (Internet, MS Internet Explorer a MS Outlook)

Další informace:

kurzy (termíny, obsah, rozvrh,...)   testování ECDL (ceník, pokyny,...)   kontakty