Kurzy "Příprava na testy ECDL"ECDL.gif

Naše škola pořádá pro příslušníky Armády ČR již řadu let dva typy kurzu ECDL, s možností jejich zakončení testy na úroveň ECDL Certifikát (zkouška ze všech sedmi modulů) nebo ECDL Start (zkouška z libovolných čtyř modulů).

kurz pro začátečníky (kód 20xx-xxZ)

obsah: 7 základních modulů ECDL (M1 až M7)
délka: 3 týdny po 5 dnech (celkem 94 vyuč. hodin, poslední den ECDL testování)
hodinová dotace:  M1: 11h,  M2: 12h,  M3: 17h, M4: 16h,  M5: 17h,  M6: 11h,  M7: 10 hodin
požadované vstupní znalosti: základní znalost obsluhy PC

kurz pro pokročilé - intenzivní (kód 20xx-xxP)

obsah: 7 základních modulů ECDL (M1 až M7)
délka: 3 dny (celkem 21 vyuč. hodin) + 1 den testy ECDL
hodinová dotace:  M1: 2h,  M2: 3h,  M3: 3h, M4: 3h,  M5: 4h,  M6: 3h,  M7: 3 hodiny
vstupní požadavky: znalost práce s MS Windows a jednotlivými součástmi MS Office (Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook),  úkolem kurzu je zopakování, doplnění a prohloubení znalosti nutných k úspěšnému absolvování testů ECDL

> Obsah kurzu pro začátečníky a intenzivního pro pokročilé je shodný! <

Nabídka kurzů

číslo kurzu termín název popis identifikační kód aktivity1) aktuální stav
2021-02Z 6. - 24. 9. 2021 Obsluha osobního počítače dle ECDL M2-M7, M12 základní kurz ECDL, třítýdenní, ECDL moduly M2-M7, M12 Rek2021810004, Odb2021620208 volná místa
2021-03W 4. - 22. 10. 2021 Tvorba webových stránek a publikování na internetu nadstavbový-specializační, 3 týdny, ECDL modul M10+ Rek2021810005, Odb2021620209 volná místa

1) dle Přehledu vzdělávacích a výcvikových aktivit v rezortu MO na rok 2021

^

Rozvrh hodin v třítýdenním a třídenním kurzu

20xx-xxZ (třítýdenní, 94 vyuč.hodin á 45 min)

týden první druhý
den pondělí úterý středa čtvrtek pátek pondělí úterý středa čtvrtek pátek
vyuč. hodin 7 7 7 7 5 7 7 7 7 5
modul M1 M1, M2 M2 M2, M3 M3 M3 M7 M7, M4 M4 M4
týden třetí
den pondělí úterý středa čtvrtek pátek
vyuč. hodin 7 7 7 7 5
modul M5 M5 M5, M6 M6 testy

20xx-xxP (třídenní, 21 vyuč.hodin á 45 min)

rozvrh  1. hod. 2. hod. 3. hod. 4. hod. 5. hod. 6 hod. 7. hod. celkem
pondělí M1 M1 M2 M2 M2 M3 M3 7
úterý M3 M4 M4 M4 M5 M5 M5 7
středa M5 M6 M6 M6 M7 M7 M7 7
čtvrtek ECDL testy

^

Učebna

Kurzy i testování probíhají na učebně výpočetní techniky č. 4 (kód CZU0061) umístěné ve 2. patře učebního bloku. Aktuální školící i testovací platformou je operační systém MS Windows 10 CZ a aplikační software MS Office 2013 CZ.

^

Lektoři

Na kurzech ECDL se podílí zkušený tým lektorů s mnohaletou praxí. O jeho dobré práci svědčí stovky úspěšných uchazečů o ECDL Certifikát a průměrná úspěšnost absolventů našich kurzů při ECDL testování okolo 93-95%.

Časté dotazy

Jak se přihlásit do kurzu?

Příslušník AČR (VzP i OZ) se může přihlásit do kurzu ECDL přímo vyplněním formuláře přihlášky a jejím zasláním na kontaktní adresu (poštou, příp. faxem). Vzhledem k velkému zájmu a naplněnosti kurzů důrazně doporučujeme předchozí telefonické ověření dostupnosti kurzu a rezervaci místa. Tu je třeba následně potvrdit zmíněnou písemnou přihláškou, která mimo jiní obsahuje písemný souhlas žadatele s použitím jeho osobních dat k účelům agendy kurzů ECDL (v nezbytném rozsahu).

Mohu se přihlásit do kurzu, i když se nechci zúčastnit ECDL testování a získat ECDL Certifikát?

Ano, je to možné. Z pochopitelných důvodů však v případě převisu poptávky preferujeme zájemce o kompletní program kurzu včetně testování.

Jaký je počet účastníků v kurzu?

Počet účastníků je omezen počtem akreditovaných PC na učebně na dvanáct.

Na jakých programech probíhá výuka?

Výuka probíhá na softwarové platformě MS Windows 10 CZ a MS Office 2013 Pro CZ.

Jak se dozvím více k organizaci kurzů?

Přibližně dva týdny před zahájením kurzu odesíláme uchazeči na adresu, kterou uvedl v přihlášce, písemné organizační pokyny (ubytování, stravování, parkování...). Pokud tyto pokyny z nějakého důvodu neobdržíte nebo je budete potřebovat upřesnit, volejte, příp. mailujte, viz. kontakty.

Existuje k ECDL nějaká literatura?

Kromě běžné počítačové literatury k jednotlivým programům se speciálně problematice přípravy na ECDL testování věnují například následující tituly:

Speciál Řidičák na počítač pro každého
Burda Communications s.r.o., aktualizované vydání z října 2004, 172 bar. stran A4 + CD-ROM
Tato skripta zapůjčujeme účástníkům na dobu trvání kurzu.

S počítačem do Evropy
Computer Press, a.s., 2. aktualizované vydání z listopadu 2007, 152 stran A4 + CD-ROM, ISBN: 978-80-251-1844-3

Jak zvládnout testy ECDL
Computer Press, a.s., Marie Franců, 3. aktualizované vydání z října 2009, 176 stran A5 + CD-ROM, ISBN: 9788025126530
Tato skripta nemají oficiální akreditaci ČSKI-ECDL.

Výukový program "Jak na počítač KOMPLET"
LANGMaster International, s.r.o., multimediální výukový kurz, 2 CD-ROM

Další vhodnou literaturu lze najít také na stránkách ECDL CZ.

Platí se za něco?

Přípravné kurzy jsou pro příslušníky AČR zdarma. ECDL testování probíhá pod hlavičkou civilního držitele licence ECDL pro ČR, a proto se za ně platí (viz ceník).

Pokud jste nenašli odpověď na váš dotaz - napište nám.

^