Testování ECDL

ECDL testování v naší škole probíhá pod hlavičkou testovacího centra ČSKI (kód CZ036) na akreditované učebně výpočetní techniky č. 4 (kód CZU0061), ve které probíhají i přípravné kurzy. Kapacita učebny je 12 počítačových pracovišť. Aktuální testovací platformou je operační systém MS Windows XP CZ a aplikační software MS Office 2007 CZ. Testování se po řádném přihlášení může zúčastnit libovolný uchazeč, tedy nejen příslušník Armády ČR. Účast v našem přípravném kurzu není podmínkou.

Ceník ECDL testování

Zatímco přípravné kurzy (výuka a ubytování) jsou pro příslušníky Armády ČR (VzP i OZ) zdarma, vlastní testování je nutné platit. Pro příslušníky AČR byly s Českou společnosti pro kybernetiku a informatiku (ČSKI), jako výhradním nositelem ECDL licence v ČR, sjednány stejné ceny za testování jako pro oblast civilního školství (viz následující tabulka). Ostatním zájemcům jsou účtovány vyšší ceny pro veřejnost, vycházející z doporučeného ceníku ČSKI. Účetní jednotkou je ve všech případech ČSKI.

Kód platby AČR, 
školství
ostatní
veřejnost
Komplet 2 496 Kč 2 880 Kč Platba zahrnuje ECDL index a celkem osm testů (sedm nutných pro získání Certifikátu + případně jeden opravný test z jednoho modulu jako bonus). Nejvýhodnější varianta pro zájemce o plnohodnotný ECDL Certifikát.
Start 1 579 Kč 1 794 Kč Zahrnuje ECDL index a čtyři testy z libovolných modulů. Vhodné pro zájemce, kteří se spokojí s dosažením úrovně (osvědčením) ECDL Start. Další testy lze případně dokupovat později (viz kód Test).
Minisada 854 Kč 900 Kč Minimální "startovní" varianta. Zahrnuje ECDL index a jeden test z libovolného modulu. Další testy je možné dokupovat později (viz kód Test).
Test 275 Kč 348 Kč Cena za jeden dodatečně přikoupený test z libovolného modulu. V případě nákupu více testů se cena násobí počtem testů.

Všechny ceny jsou včetně DPH. Ceník je platný od 1.4.2010.

Poznámky:

  • Zaplatit je možné hotově v průběhu přípravného kurzu (současně s přihláškou k ECDL testování), případně je možné si vyžádat vystavení faktury, pokud testování hradí zaměstnavatel (např. zvyšování kvalifikace, rekvalifikace apod.).
  • Zájemci o testování, kteří se neúčastní kurzu (např. se připravují individuálně), a také zájemci z oblastí mimo Armádu ČR si musí způsob úhrady dojednat předem (zejména u fakturace v dostatečném předstihu)! Pedagogickým pracovníkům z resortu MŠMT a studentům je účtována cena pro školství; naše škola však nemá pro kurzy a testování akreditaci MŠMT a není tedy možné přímo čerpat prostředky např. z projektu Internet do škol, grantů apod.). Hendikepovaným osobám je poskytována sleva na úrovni ceny pro školství.
  • Doložení platby je nutnou podmínkou pro připuštění k testům ECDL.

 

^