Fotogalerie školy

Poznejte život v naší škole z fotografií. Pro přehlednost jsou rozděleny do několika sekcí:

fotogalerie

areál školy

Areál školy je situován na jihovýchodním okraji Moravské Třebové. Studentům poskytuje dostatečné zázemí nejen pro studium, ale také pro odpočinek, relaxaci a volnočasové aktivity. Přímo v areálu se nachází učební blok s klasickými i specializovanými učebnami, internát, jídelna, ošetřovna, tělocvična, hřiště, posilovna, rehabilitační centrum, sauna, kinosál, knihovna aj. Prostory pro společenské a kulturní akce poskytuje nedaleký armádní dům Na Písku.

fotogalerie


^

fotogalerie

výuka

Vojenská střední škola MO umožňuje mladým lidem získat úplné střední odborné vzdělání ukončené maturitní zkouškou. Studentům a pedagogům jsou k dispozici klasické i odborné učebny vybavené soudobou didaktickou technikou a názornými pomůckami. V souladu s trendem je maximálně využívána výpočetní technika a přístup k internetu. Škola disponuje kvalitním a zkušeným pedagogickým sborem.

fotogalerie


^

fotogalerie

ubytování

Žáci jsou ubytováni v Domově mládeže zdarma. Čtyřlůžkové pokoje jsou standardně vybaveny, mají své sociální zařízení (WC, umývadlo, sprcha), noční stolek, závěsné police, židli a vestavěnou skříň. Pro ubytované platí Vnitřní řád Domova mládeže VSŠ a VOŠ MO.

fotogalerie


^

fotogalerie

stravování

Žáci a studenti VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové mají k dispozici stravovací zařízení v areálu školy. Stravování je zabezpečováno externí firmou Vojenská lázeňská a rekreační zařízení (VLRZ) - Vojenský klub Vyškov, středisko Moravská Třebová.

fotogalerie


^

fotogalerie

4. armádní klub MUSADO MCS Moravská Třebová

4. armádní klub MUSADO MCS při Vojenské střední škole a Vyšší odborné škole MO vznikl 1. listopadu 2011 jako odezva na dlouhodobou potřebu Armády ČR na výcvik sebeobrany a boje zblízka. Kroužek MUSADO, který mohli dobrovolně navštěvovat žáci školy, vznikl však už v roce 2001.

fotogalerie


^

fotogalerie

školní muzeum

Nově zrekonstruovaného muzeum v areálu školy je rozděleno do čtyř expozic. První část je věnována Čs. Legiím a období od vzniku Československé republiky po okupaci v březnu 1939. Druhá část popisuje období od začátku druhé světové války po rok 1947. Třetí část zobrazuje období let 1948 až 1990. Poslední část expozice je věnována zahraničním operacím AČR po roce 1990.

fotogalerie


^