Školní muzeum

VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové nabízí v rámci podpory výuky dějepisu na základních a středních školách prohlídku nově zrekonstruovaného muzea v areálu školy. Muzeum je rozděleno do čtyř expozic. První část je věnována Čs. Legiím a období od vzniku Československé republiky po okupaci v březnu 1939. Druhá část popisuje období od začátku druhé světové války po rok 1947. Třetí část zobrazuje období od roku 1948 do roku 1990. Poslední část expozice je věnována zahraničním operacím AČR po roce 1990, od války v perském zálivu po současnost.

img-5498.jpg img-5499.jpg img-5500.jpg img-5501.jpg img-5502.jpg img-5507.jpg img-5509.jpg img-5511.jpg img-5513.jpg img-5515.jpg img-5516.jpg img-5520.jpg img-5522.jpg img-5523.jpg