Velení školy

machacek.jpgVelitel školy
plukovník gšt. Ing. Zdeněk MACHÁČEK

telefon: 973 274 201
e-mail: machacek@vsmt.cz

Profesní životopis

Vzdělání:

 • 1976 - 1980
  Gymnázium Náchod
 • 1981 - 1986
  Vysoká škola dopravy a spojů v Žilině, obor Stavba a obnova železnic
 • 1999
  základní logistický kurz pro stupeň brigáda-divize u II.WBK v Mainzu (SRN)
 • 2002
  Garmisch-Partenkirchen (SRN) – studium na Marshallově centru bezpečnostních studií, Kurz pro lídry 21. století
 • 2004 - 2006
  velitelská akademie v Hamburku (SRN) - kurz Generálního štábu – operační velitelský kurz - přiznán titul gšt.
 • 2009 - 2010
  Doplňující studium k získání pedagogické způsobilosti na UO Brno

Praxe:

 • 1987 - 1992
  velitel čety, velitel roty, stavbyvedoucí u železničního vojska FMD
 • 1993 - 1996
  náčelník organizačně doplňovacího oddělení, náčelník operační skupiny brigády u 5. zásobovací brigády v Pardubicích
 • 2000 - 2002
  náčelník operačního štábu – zástupce náčelníka štábu u 5. zásobovací brigády
 • 2002 - 2003
  náčelník základny pro výstavbu Multiskladu v Dašicích
 • 2003 - 2004
  zástupce náčelníka praporu Sil rychlé reakce pro NATO (NSE I)
 • 2004 - 2006
  VSD na Sekci obranné politiky a strategie Ministerstva obrany
  VSD oddělení operačních schopností na Sekci plánování sil Ministerstva obrany
 • 2007 - 2013
  náčelník štábu VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové
  zástupce velitele VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové
 • od 1. 7. 2013
  v současném služebním zařazení

Jazyky:

 • anglický, STANAG 3333
 • německý STANAG 22+22

^

hloupy.jpgZástupce velitele školy
podplukovník Ing. Josef HLOUPÝ

telefon: 973 274 217
e-mail: hloupy@vsmt.cz

Profesní životopis

Vzdělání:

 • 1982 - 1986
  Střední odborné učiliště zemědělské v Opočně pod Orlickými horami, operátor zemědělské techniky
 • 1986 - 1992
  Vojenská akademie v Brně, Fakulta strojní, obor tankový a automobilní, specializace automobilní

Kurzy:

 • 2006
  Plánování operační logistické podpory – 3. část
 • 2011
  Právní administrativa AČR
 • 2012 - 2013
  Kurz pro vyšší důstojníky (řízení obrany státu, vojenské umění, obranné plánování)
 • 2013
  Kurz logistiky pro absolventy KVD

Praxe:

 • 11.8.1992 – 14.2.1994
  zástupce velitele provozní roty pro technické věci 66. výcvikové a zásobovací základny
 • 15.2.1994 – 24.2.1994
  náčelník provozu, výzbroje a techniky 5. zásobovací brigády Velitelství logistiky
 • 25.2.1994 – 30.9.1995
  náčelník provozu, výzbroje a techniky skupiny zabezpečení 5. zásobovací brigády Velitelství logistiky
 • 1.10.1995 – 30.9.1998
  náčelník služby 5. zásobovací brigády Velitelství logistiky GŠ AČR
 • 1.10.1998 – 30.11.2000
  starší důstojník oddělení logistiky štábu Velitelství 5. zásobovací brigády Velitelství logistiky GŠ AČR
 • 1.12.2000 – 31.3.2001
  náčelník skupiny zabezpečení materiálem – zástupce náčelníka oddělení logistiky štábu velitelství 5. zásobovací brigády Velitelství logistiky GŠ AČR
 • 1.4.2001 – 30.9.2002
  náčelník logistiky skupiny logistiky štábu velení NSE 51. národního podpůrného prvku SOR Velitelství logistiky GŠ AČR
 • 1.10.2002 – 31.10.2002
  náčelník oddělení logistiky štábu velení NSE 51. národního podpůrného prvku SOR Velitelství 5. brigády logistické podpory Velitelství logistiky GŠ AČR
 • 1.11.2002 – 30.6.2004
  velitel střediska zadní podpory (RSG) 51. národního podpůrného prvku SOR Velitelství 5. brigády logistické podpory Velitelství společných sil
 • 1.7.2004 – 31.12.2006
  náčelník kontraktační skupiny operačního oddělení štábu 14. brigády logistické podpory Velitelství společných sil
 • 1.1.2007 – 30.9.2008
  náčelník kontraktačního oddělení štábu 14. brigády logistické podpory Velitelství společných sil
 • 1.11.2008 – 30.9.2009
  zástupce velitele Distribučního centra Velitelství sil podpory
 • 1.10.2009 – 30.9.2013
  velitel Distribučního centra Velitelství sil podpory
 • od 1.10.2013
  v současném služebním zařazení

Služba v zahraničí:

 • 5.2.2002 – 29.9.2002
  starší důstojník skupiny logistiky 1. česko – slovenského praporu KFOR (Kosovo)
 • 8.10.2003 – 18.5.2004
  náčelník podpůrné skupiny sekce NSE 3. česko – slovenského praporu KFOR (Kosovo)
 • 1.4.2008 – 8.8.2008
  náčelník oddělení logistiky štábu 4. kontingentu PN a chemické jednotky (Afghánistán)

Jazyky:

 • anglický, STANAG 111+1

^

beke.jpgNáčelník štábu
podplukovník Ing. Viliam BEKE

telefon: 973 274 206
e-mail: beke@vsmt.cz

Profesní životopis

Vzdělání:

 • 1978 - 1982
  Vojenské gymnázium Jana Žižky z Trocnova Moravská Třebová
 • 1982 - 1986
  Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově, obor velitelsko-inženýrský, tankový
 • 1990
  Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově, specializační kurz velitelů školních jednotek
 • 2011 - 2012
  Univerzita obrany Brno, doplňující studium pro získání pedagogické způsobilosti

Praxe:

 • 1986 - 1988
  velitel čety 60. tankového pluku Kežmarok
 • 1988 - 1993
  velitel školní čety Vojenského gymnázia Jana Žižky z Trocnova Moravská Třebová
 • 1993 - 2002
  vedoucí starší důstojník mobilizačního oddělení, náčelník skupiny mírového doplňování Územní vojenské správy Svitavy
 • 2003
  vedoucí oddělení branců a odvedenců Územní vojenské správy Pardubice
 • 2003 - 2009
  zástupce náčelníka osobního a finančního oddělení, náčelník osobního a finančního oddělení Střední technické školy MO v Moravské Třebové, od 1. 6. 2006 Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy MO v Moravské Třebové
 • od 1. 9. 2009
  v současném služebním zařazení

Jazyky:

 • anglický, STANAG 1+222
 • maďarský, STANAG 3333

^

smital.jpgVrchní praporčík školy
nadpraporčík Stanislav SMITAL

telefon: 973 274 264
e-mail: smital@vsmt.cz

Profesní životopis

Vzdělání:

 • 1995 - 1999
  Střední průmyslová škola elektrotechnická Mohelnice

Kurzy:

 • 2001
  štábní rotmistrovský kurz – Vojenská akademie Vyškov
 • 2005
  základní praporčický kurz – Vojenská akademie Vyškov
 • 2009
  kurz vedoucích praporčíků rot
 • 2019 – 2020
  vyšší praporčický kurz – Velitelství výcviku – vojenská akademie Vyškov

Praxe:

 • 2001 – 2003
  starší specialista 21. mechanizovaného praporu
 • 2004
  starší řidič BVP 73. smíšeného mechanizovaného praporu
 • 2005 – 2007
  velitel tanku 73. tankového praporu
 • 2007 – 2009
  zástupce velitele tankové čety 73. tankového praporu
 • 2009 – 2017
  vedoucí praporčík 2. tankové roty 73. tankového praporu
 • 2018 – 2020
  starší instruktor učební skupiny managementu a tělovýchovy VSŠ a VOŠ MO
 • od 1. 6. 2020
  v současném služebním zařazení

Služba v zahraničí:

 • 23. 4. 2003 – 14. 10. 2003
  střelec 1.mechanizovaného družstva 3. česko-slovenského praporu KFOR (Kosovo)
 • 15. 3. 2006 - 14. 6. 2006
  starší střelec 2. strážního družstva Kontingentu AČR (Irák)
 • 29. 3. 2011 – 13. 10. 2011
  instruktor 2. výcvikového týmu OMLT Úkolového uskupení AČR ISAF (Afghánistán)
 • 4. 10. 2013 – 22. 4. 2014
  zástupce velitele čety 1. strážní roty BAF Úkolového uskupení AČR ISAF (Afghánistán)
 • 5. 10. 2016 – 19. 4. 2017
  pracovník štábu operační skupiny 7. strážní roty BAF Úkolového uskupení AČR ISAF (Afghánistán)

Jazyky:

 • anglický, STANAG 2221+

^

stepanek.jpgNáčelník oddělení vzdělávání
podplukovník Ing. Břetislav ŠTĚPÁNEK, Ph.D.

telefon: 973 274 267
e-mail: stepanek@vsmt.cz

Profesní životopis

Vzdělání:

 • 1992 - 1996
  Gymnázium Zábřeh na Moravě
 • 1996 - 2001
  Vysoká škola ekonomická v Praze, obor podniková ekonomika a management
 • 2009 - 2013
  Univerzita obrany v Brně, doktorský studijní program Ekonomika a management
 • 2014 - 2016
  Univerzita Palackého v Olomouci, doplňující pedagogické studium

Praxe:

 • 2002 - 2004
  starší důstojník skupiny cenového marketingu oddělení veřejných zakázek osobního štábu 6. zabezpečovací základny MO v Praze
 • 2004 - 2006
  náčelník ekonomické skupiny štábu 131. smíšeného dělostřeleckého oddílu v Pardubicích
 • 2006 - 2015
  náčelník ekonomické skupiny ředitelství Centra ochrany proti zbraním hromadného ničení ve Vyškově
 • 2015
  starší důstojník skupiny rozpočtu a financování ekonomického oddělení velení 22. základny vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou
 • 2015 - 2017
  náčelník organizačního a plánovacího oddělení VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové
 • od 1. 1. 2018
  v současném služebním zařazení

Jazyky:

 • anglický, STANAG 2222
 • německý, STANAG 221+2

^