Muzeum Vojenské střední školy a VOŠ MO v Moravské Třebové

Střední vojenská škola MO v Moravské Třebové VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové nabízí v rámci podpory výuky dějepisu na základních a středních školách prohlídku nově zrekonstruovaného muzea v areálu školy. Muzeum je rozděleno do čtyř expozic. První část je věnována Čs. Legiím a období od vzniku Československé republiky po okupaci v březnu 1939. Druhá část popisuje období od začátku druhé světové války po rok 1947. Třetí část zobrazuje období od roku 1948 do roku 1990. Poslední část expozice je věnována zahraničním operacím AČR po roce 1990, od války v perském zálivu po současnost.

Velkoformátové panely s bohatou obrazovou přílohou a poutavým textem přibližují významné okamžiky naší novodobé historie i vojenských dějin spjatých s Moravskou Třebovou. Samozřejmě nechybí i kapitola věnovaná působení příslušníků Armády České republiky v zahraničních operacích, včetně zatím posledních misí v Mali nebo na Sinajském poloostrově.

interiér muzea Nedílnou součástí expozice jsou také stejnokroje a dobové zbraně, které dokumentují jednotlivé události a etapy vývoje československé armády a Armády ČR. Mezi cenné exponáty patří bezesporu předměty, které do sbírek Vojenského historického ústavu přibyly přímo z míst bojů v Afghánistánu nebo v bývalé Jugoslávii.

Pro názorné dokreslení socialistické atmosféry, již dnešní žáci už nepamatují, zůstala část expozice v původní podobě a doplnily ji nové panely s objektivními informacemi. V kontrapunktu proti sobě stojí fotografie a dokumenty, které ukazují rozjásanou tvář socialistického Československa, a po desetiletí zamlčované, skutečné příběhy, například osud hrdiny 2. světové války gen. Heliodora Píky, jehož komunistická justice ve vykonstruovaném procesu odsoudila k trestu smrti.

Muzeum Vojenské střední školy a VOŠ MO
Jevíčská 937/7
571 01 Moravská Třebová

Muzeum je otevřeno každý den, mimo pondělí, od 10:00 do 16:00.

Vstup do muzea je zdarma.

tel.: 973 274 341 Ing. Jaroslav Flieger
(linka je v provozu Po – Čt 9:00 – 15:30, Pá 9:00 – 12:30)
e-mail: flieger@vsmt.cz

interiér muzea
  PDF-dokumentnávštěvní řád   fotogaleriefotogalerie  

informace Dovolujeme si požádat školní výpravy i jiné početnější skupiny, aby se v dostatečném předstihu ohlásily na telefonním čísle 973 274 341. Doporučujeme také zaslat žádost na e-mail flieger@vsmt.cz v minimálně dvoutýdenním předstihu. Děkujeme.

upozornění Prosíme návštěvníky, aby do muzea nenosili jakékoli zbraně, jídlo, pití, nekouřili, nepoužívali mobilní telefony a aby si batohy a jiná zavazadla odložili v šatně. Vstup se zvířaty, v podnapilém stavu a s viditelnými, zákonem zakázanými, symboly je zakázán. Děti mladší 14 let mohou do expozic pouze v doprovodu dospělé osoby. Detaily naleznete v návštěvním řádu muzea.