Často kladené dotazyfaq.gif

Dříve než nás budete kontaktovat, zkuste prosím najít odpověď na vaši otázku zde.

Jaké musím mít známky (průměr), abych se dostal na školu? Z jaké třídy se počítá?

Uchazeč může získat body za studijní průměr, které se započítávají do celkového součtu bodů v přijímacím řízení. Počítá se průměr stupňů prospěchu z 1.a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku. Uchazeč v těchto uvedených pololetí nesmí mít sníženou známku z chování.


Co obsahují přijímací zkoušky z tělesné výchovy?

Chlapci a děvčata vykonají přijímací řízení po skupinkách z běhu na 1 km (běžecká dráha). Chlapci – shyby nadhmatem a děvčata šplh. Tabulku výkonnostních norem a bodů najdete na tomto webu v informacích pro uchazeče příslušného oboru.


Jsou přijímací zkoušky povinné?

Přijímací zkoušky jsou pro všechny uchazeče povinné.


Jaká je úspěšnost dívek při studiu? Zvládají fyzickou zátěž?

Ve studiu není rozdíl mezi děvčaty a chlapci. Fyzickou zátěž zvládají bez problémů.


Mohu mít na škole dlouhé vlasy? (muž)

Chlapci nemohou mít dlouhé vlasy.


Jaká je úspěšnost žáků na škole v procentech?

Úspěšnost žáků u přijímacího řízení je zhruba 80%.


Jsou v ČR také jiné vojenské střední školy/učiliště?

V České republice je Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola MO v Moravské Třebové jediná.


Mohu studovat na škole, když mám alergii/astma/ploché nohy/brýle?

Nejčastěji se ptáte na oční vadu, astma, kožní problémy, dietní režim,… Váš zdravotní stav konzultujte s odbornými lékaři ve vojenské nemocnici (Brno, Olomouc, Praha). Jednou z podmínek pro přijetí na vojenskou střední školu je zdravotní stav uchazeče, řídíme se doporučením z vojenské nemocnice, nejsme kompetentní hodnotit Váš zdravotní stav. Každý uchazeč se podrobí lékařské prohlídce ve vojenské nemocnici, kde bude posouzen jeho zdravotní stav a vystaven lékařský posudek (lékařský posudek se zasílá společně s přihláškou ke studiu).


Jsem ze Slovenska a chtěl bych studovat tuto školu, je to možné?

Ano, škola přijímá ke studiu občany států Evropské unie. Pro tyto uchazeče platí stejný, výše uvedený postup, včetně zdravotní prohlídky ve vojenské nemocnice v České republice. Se studiem cizího státního příslušníka musí souhlasit zřizovatel školy, tj. Ministerstvo obrany ČR (o souhlas žádá velitel školy). Pozor, součástí přijímacího řízení pro všechny bez rozdílu je test z českého jazyka! Upozornění pro uchazeče z členských států EU! Na cizí státní příslušníky z členských států EU, kteří jsou žáky vojenské střední školy, se nevztahuje vyhláška MO č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol, ve znění vyhlášky č. 198/2010 Sb. Osobní působnost této vyhlášky je vymezena v jejím ustanovením § 1 odst. 1, podle něhož upravuje naturální a peněžní náležitosti žákům vojenských středních škol, kteří nejsou vojáky v činné službě a kteří se soustavně studiem připravují k výkonu služby vojáka z povolání. Vzhledem k tomu, že vojákem z povolání se v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, může stát pouze občan České republiky, není možné, aby se cizí státní příslušník, byť je žákem vojenské střední školy, připravoval k výkonu služby vojáka z povolání. Z tohoto důvodu se na něho nemůže vztahovat výše uvedená vyhláška. Žák – cizí státní příslušník (členského státu EU) si proto hradí náklady na stravování a ubytování sám v plné výši.


Mohu u přijímaček z matematiky používat kalkulačku?

U jednotných přijímacích zkoušek z matematiky (CERMAT) nelze používat kalkulačku.


Mohu po vystudování školy k zásahovým jednotkám?

Nemůžete.


Jak je to s internátem? Je placený? Jak často se jezdí domů?

Ubytování je zdarma. Žáci jezdí domů každý víkend (odjez je v Pá do 14:30, návrat v Ne do 21:30). V průběhu školního roku zůstávají pouze 2 – 3 víkendy na řízené pobyty ve škole v rámci reprezentace školy na veřejnosti.


Kolik se na školu ročně hlásí lidí?

V loni podalo přihlášku ke studiu do 4-letého studia 406 uchazečů, z toho na obor "Vojenské lyceum" - 276 přihlášek, na obor "Elektrotechnika" - 98 přihlášek a na obor „Strojírenství“ – 32 přihlášek.


Musím umět na škole plavat?

Nemusíte. V rámci studia se v rámci tělesné výchovy naučíte plavat.


Ve kterém ročníku se skládá vojenská přísaha?

Žáci vojenské školy neskládají přísahu, ale v prvním ročníku, v měsíci září složí „slib žáka školy“


Když jsem studentem školy, mohu jezdit v maskáčích a uniformě domů?

Žáci při odjezdu domů jsou převlečeni do svého civilního oblečení.


Jak je to s existencí školy v budoucnu? Má student šanci dostat místo v AČR?

Škola má budoucnost. Každý úspěšný student, který ukončí studium na vojenské škole a je zdravotně způsobilý, může dále studovat na Univerzitě obrany, nebo je mu zajištěno pracovní místo u útvaru.


Je na škole limitována výška?

Výška uchazeče nehraje žádnou roli pro přijetí ke studiu.


Musí být na přihlášce k dennímu studiu potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti?

Na přihlášce ke studiu potvrzení lékaře nepožadujeme, jelikož uchazeč zasílá s přihláškou lékařský posudek z vojenské nemocnice.


Tetování, zdobení kůže

Zdobení kůže se nesmí vyskytovat v oblasti hlavy (obličeje, úst, uší, ve vlasové části hlavy nebo na krku), na zápěstí, na rukou, dlaních nebo na prstech ruky. Oblasti krku se rozumí jakákoli jeho část viditelná při nošení předepsané vojenské výstroje.


Osobní vzhled

Žáci i žákyně školy musí být upraveni, nesmí mít extravagantní účes ani barvu vlasů, při výcviku nesmí mít žádné šperky. Zásady osobního vzhledu, hygieny a další povinnosti žáků jsou stanoveny ve Vnitřním řádu Domova mládeže VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové (příloha č.1)


Denní režim

Budíček je denně v 05:45 h. Rozcvička od pondělí do čtvrtka od 06:00 do 06:20 h. Celodenní rozvrh školní roty je stanoven ve Vnitřním řádu Domova mládeže VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové (článek 7)