Vyšší odborná škola Ministerstva obranyabsolutorium-2014.jpg

připravuje odborníky pro výkon náročných činností v AČR a ve státní správě v oblasti ochrany vojsk a obyvatelstva při řešení krizových situacích a dalších funkcí souvisejících se službou v AČR. Absolventi jsou specialisty pro řízení ochrany obyvatelstva, mají odpovídající teoretické znalosti a praktické dovednosti.

Informace >   pro uchazeče   pro studenty   kontakty

Specifikace studia:

Název školy:Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany
v Moravské Třebové
Zřizovatel:Ministerstvo obrany ČR
Vzdělávací program:91-11-N/1 Ochrana vojsk a obyvatelstva
Obor vzdělání:91-11-N/1 Ochrana vojsk a obyvatelstva (akreditace oboru)
Formy vzdělávání:kombinované
Vyučovací jazyk:český
Dosažený stupeň vzdělání:vyšší odborné
Způsob ukončení studia:absolutorium
Certifikace:diplomovaný specialista v oboru ochrany vojsk a obyvatel
Označení absolventa:diplomovaný specialista, DiS.
Profil absolventa:soubor ve formátu PDF

Charakteristika vzdělávacího programu
Po ukončení studia budou posluchači umět analyzovat rizika existenčního ohrožení obyvatelstva a ozbrojených složek státu, organizovat účinnou prevenci těchto rizik, podílet se na efektivním řešení mimořádných a krizových situací a následném obnovení normálního stavu. Pro tyto dovednosti připraví škola posluchače jak teoreticky, tak prakticky.
Obsah výuky je strukturován do následujících oblastí: společensko-vědní; všeobecná; státní a veřejná správa a mezinárodní vztahy; krizové řízení; odborná praxe. Na přípravu v teoretických disciplínách naváže praktická výuka, která bude realizována především na letním a zimním soustředění.
V průběhu praktické výuky získají posluchači potřebné odborné dovednosti a návyky, dojde i ke zvýšení odolnosti posluchačů vůči fyzické a psychické zátěži při řešení úkolů ochrany vojsk a obyvatelstva v krizových situacích.
>> celý dokument (úkoly, oblasti, předměty, učební plán, praxe, abs.práce,...)

Organizace studia:
- plán soustředění studentů 2. r. VOŠ 2022-2023
- plán soustředění studentů 3. r. VOŠ 2022-2023
- učební plán VOŠ - kombinované studium

^