Elektrotechnika (kód 26-41-M/01)

Forma studia: denní
(internátního typu, kdy žák pobývá ve škole Po - Pá a na víkend odjíždí, s návratem do školy v Ne do 21:30 hod.)

Vyučovací jazyk: český

Způsob ukončení studia: maturitní zkouška

Dosažený stupeň vzdělání: úplné střední s maturitou

Obsah výuky:

všeobecně vzdělávací předměty: český jazyk, anglický jazyk, matematika, dějepis, občanská nauka, tělesná výchova, fyzika, chemie, biologie, zeměpis, ekonomika, estetické vzdělávání, informační a komunikační technologie

odborné předměty: technická dokumentace, elektrotechnická měření, základy elektrotechniky, číslicová technika, elektronika, elektrická zařízení, elektrické stroje a přístroje, praxe

předměty specializace: vojenský management, exkurze k vojenským útvarům, plavecký a lyžařský výcvik, putovní tábory a letní vojenské soustředění... viz odborný výcvik a praxe

zájmové kroužky: taneční, atletický, střelecký, taktické přípravy, sebeobrany, běžecký, florbalu, basketbalu, volejbalu atd.

školní vzdělávací program

průběh školního roku

základní dokumenty školy

Maturity 2023