Podnikání (kód 64-41-L/51)

Forma studia: dálková (nástavbová)

Vyučovací jazyk: český

Způsob ukončení studia: maturitní zkouška

Dosažený stupeň vzdělání: úplné střední s maturitou

Obsah výuky: povinné předměty: český jazyk a literatura, anglický jazyk, občanská nauka, dějepis, matematika, základy přírodovědného vzdělání, výpočetní a informační technologie, ekonomika a právo, účetnictví a daně, písemná a ústní komunikace, psychologie

školní vzdělávací program

plán soustředění žáků dálkového studia

základní dokumenty školy

Maturity 2023