Strojírenství (kód 23-41-M/01) - výuka v pobočce Sokolov

Forma studia: denní
(internátního typu, kdy žák pobývá ve škole Po - Pá a na víkend odjíždí, s návratem do školy v Ne do 21:30 hod.)

Vyučovací jazyk: český

Způsob ukončení studia: maturitní zkouška

Dosažený stupeň vzdělání: úplné střední s maturitou

Obsah výuky:

všeobecně vzdělávací předměty: český jazyk, anglický jazyk, matematika, dějepis, občanská nauka, tělesná výchova, fyzika, chemie, biologie, ekonomika, estetické vzdělávání, informační a komunikační technologie

odborné předměty: technické kreslení, mechanika, stavba a provoz strojů, kontrola a měření, strojírenská technologie, učební praxe

předměty specializace: vojenská profesní příprava, vojenská výzbroj, speciální tělesná výchova, exkurze k vojenským útvarům a zařízením, plavecký a lyžařský výcvik ... viz odborný výcvik a praxe

zájmové kroužky: taneční, atletický, střelecký, taktické přípravy, sebeobrany, běžecký, florbalu, basketbalu, volejbalu atd.

školní vzdělávací program

základní informace o výuce oboru Strojírenství v pobočce Sokolov