Vojenské lyceum (kód 78-42-M/07)

Forma studia: denní
(internátního typu, kdy žák pobývá ve škole Po - Pá a na víkend odjíždí, s návratem do školy v Ne do 21:30 hod.)

Vyučovací jazyk: český

Způsob ukončení studia: maturitní zkouška

Dosažený stupeň vzdělání: úplné střední s maturitou

Obsah výuky:

všeobecně vzdělávací předměty: český jazyk, anglický jazyk, druhý cizí jazyk (NJ, RJ, FJ), matematika, dějepis, občanská nauka, tělesná výchova, fyzika, chemie, biologie, zeměpis, estetické vzdělávání, informační a komunikační technologie.

odborné předměty: základy ekonomie, technická fyzika, aplikovaná matematika, technické kreslení, průmyslové výtvarnictví, deskriptivní geometrie, CAD systémy

předměty specializace: vojenský management, exkurze k vojenským útvarům, plavecký a lyžařský výcvik, putovní tábory a letní vojenské soustředění... viz odborný výcvik a praxe

volitelné odborné bloky od 3. ročníku:
- vojensko-logistický blok: logistika, vojenská logistika
- vojensko-technický blok: strojírenská technologie, konstrukce, provoz a opravy voj. techniky

zájmové kroužky: taneční, atletický, střelecký, taktické přípravy, sebeobrany, běžecký, florbalu, basketbalu, volejbalu atd.

školní vzdělávací program

průběh školního roku

základní dokumenty školy

Maturity 2023

^