Škola a veřejnost

Primárním úkolem školy je vzdělávání. Jeho nedílnou součástí je také branná, vlastenecká, společenská a občanská výchova mladých lidí. Škola se proto podílí na tematicky zaměřených akcích Armády ČR a v rámci regionu spolupracuje s řadou civilních subjektů. O širokém spektru těchto aktivit vypovídá mnohé sekce aktuality.

Akce Armády ČRfoto1.jpg

Žáci školy se každoročně zúčastňují a reprezentují školu na veřejnosti při různých společensko-kulturních akcích, které pořádá Armáda České republiky. Jsou to např.:

  • Dny Sil podpory AČR – Darkovičky
  • Dny Pozemního vojska AČR – BAHNA
  • Dny NATO – Dny vzdušných sil AČR
  • Rožnovská valaška
  • Mezinárodní vojenská pouť v Lurdech

Samozřejmostí je účast na vzpomínkových pietních akcích pořádaných Ministerstvem obrany a Československou obcí legionářskou k připomenutí účasti československých vojáků na bojích 2. světové války. Pravidelně se spolupodílíme na vzpomínkových akcích v Národním památníku v Praze na Vítkově pořádaných 28. října ke Dni vzniku samostatného československého státu a dne 11. listopadu ke Dni válečných veteránů.

Spolupráce v rámci regionufoto2.jpg

Žáci školy se podílejí na organizování Branných dnů pro základní školy regionu Svitavsko. Spolupracují a pořádají akce také pro Oblastní charitu Moravská Třebová a vzdělávací instituce v Moravské Třebové a okolí. Tradiční je také spolupráce školy s dětskými a zájmovými organizacemi.

Kromě sportovních soutěží pořádaných v rezortu Ministerstva obrany se studenti pravidelně účastní krajských přeborů a regionálních sportovních akcí v plavání, basketbalu, florbalu, futsalu, přespolním běhu a dalších sportech.